روزاسه  بيماري شايع پوستي است كه سبب قرمزي و تورم بيني، گونه ها،چانه و پيشاني مي شود. این‌ بیماری‌ معمولاً بین‌ 50-30 سالگی‌ بروز می‌کند و در خانمها شایعتر از آقایان‌ است‌

Share this page: