مژده به ادلايديهاى گرامى!

???????

بانو بيوتى ليزر مفتخر است كه در اين مدت كوتاه توانسته خشنودى شما را فراهم كند. ما از اينكه شمابا وجود انجام جوانسازى يا ليزرآنهم تنها براى يك يادو بار نتيجه خوب گرفته ايد بسيار خوشحاليم.

براى ما ابتدا ارائه سرويس خوب كه شما هرچه زودتر و با كمترين تعدادجلسه تراپى به نتيجه مطلوب برسيد مهمترين هدف و دستاورداست و سپس قيمتهايى كه رضايت بخش براى شما باشند.

بنابراين بانو بيوتى در نظر دارد باز هم براى كسانى كه بار اول براى جوانسازى و يا ليزر يا هر دو مراجعه مى كنند ٥٠٪‏ درصد تخفيف داشته باشد چون مطمئن هستيم كه در صورت يكبارمراجعه از كيفيت سرويسهاى ما راضى و تراپى را ادامه خواهيد داد.

و خبر خوب ديگر! ٢٠٪‏ تخفيف براى همه پكيج هاى ليزربراى قدر دانى از شما كه قبلا بانوبيوتى را حمايت كرده

با سپاس
بانو بيوتى

???????

Click here for more information

Limited bookings available, Book now

banu beauty laser

Reference: http://syneron-candela.com

Share this page: