موی زیر پوستی‌:

 كه يكي از شكايت هاي شايع پس از اصلاح متناوب صورت و بدن اتفاق مي افتد زماني اتفاق مي افتد كه قسمتي از مو به زير پوست برگشته، رشد ميكند و باعث ايجاد التهاب و عفونت پوست مي شود.

Share this page: