چروك هاي پوستي و كاهش قوام پوست اغلب در نتيجه افزايش سن، سبك زندگي نامناسب، لاغري ناگهاني، استعمال دخانيات و قرار گرفتن بيش از اندازه در معرض نور خورشيد ايجاد مي شود. اين نشانه ها را ميتوان تا حدي توسط انواع ليزر درمان نمود.

Share this page: